Těžba kaolinu do Vidnavy patřila a vždy Vidnavu živila.

... po 30 letech úpadku budou pracovní místa pro mladé, kteří tady chtějí žít.

... po 30 letech úpadku máme možnost postavit Vidnavu na nohy.

... po 30 letech můžeme Vidnavě vrátit prosperitu, kupní sílu a život ve městě.

Šance pro Vidnavu

Pojďme změnit budoucnost nás i našeho města pro další generace.

Občané města Vidnavy.

Pohlednice z města Vidnavy vydaná v roce 2011 ukazuje zkázu regionu.

V roce 2011 jsem vydal pohlednici, která ukazuje na to, jak se zub času promítl do našich životů ve městě Vidnava a hlavně do města samotného. Ukazuje trosky bývalé šamotárny, kde pracovalo přes 300 lidí, ukazuje opuštěné a zničené nádraží, a nakonec uzavřenou Vojenskou ozdravovnu. Těchto památníků tady máme několik.

Dne 21. října 2023 proběhne referendum o rozhodnutí těžby kaolinu na katastru města. Chtěl bych vyzvat lidi, aby přišli k referendu a dali svůj souhlas s těžbou a společně postavili MĚSTO ZNOVU NA NOHY tak, aby zde mladí lidé a další generace našli zaměstnání, stabilitu, prosperitu a spokojenost.

Těžba kaolínu do Vidnavy historicky patřila a vždy Vidnavu živila. Je na čase udělat silnou čáru za úpadkem a vydat se cestou prosperity a úspěchu, tak jak to bývalo v letech minulých.


Nejsem zastánce těžby, ale pokud těžbu schválí Stará Červená Voda, těžit se bude i bez Vidnavy. Je jenom na nás, jestli se k těžbě přidáme a něco na ní získáme anebo se budeme jenom dívat, jak Stará Červená Voda bohatne.

- Kamil Filgas


V dobách provozu šamotky se zaměstnanci chlubili a byli hrdí, že zde pracují. Jejich rodiny byly zabezpečeny, takže mohli utrácet v místních obchodech i restauracích a město celkově žilo. S výraznou pomocí šamotky byl ve Vidnavě vybudován krásný sportovní areál, kde mohli obyvatelé aktivně sportovat.

Přestože v továrně kouřily dva komíny (dnes již zbourané), drtírna kamene rachotila, dokonce se dostal fenol do řeky atd.., přesto fungovala ve Vidnavě dětská ozdravovna, která byla celoročně plně obsazená a do dneška se na ni v dobrém vzpomíná…

V současnosti z této doby nezbylo nic. Není šamotka, není ozdravovna, skončila učňovská škola, šití, kde pracovalo několik desítek žen, konečná zastávka vlaků je v Hukovicích, vlakové nádraží chátrá, místní obchody skomírají, restaurace v centru města nefungují.

A teď se jedná o těžbě kaolinu v blízkosti Vidnavy. Té ale pozemky kolem lomu nepatří. Většina těžebního pozemku je na katastru SČV, těžební pozemky na katastru Vidnavy patří církvi a Lesům ČR, pozemky šamotárny jsou zase ve Velké Kraši. Odmítnutím těžby na katastru Vidnavy v připraveném referendu nic nevyřešíme, těžbu nezastavíme.

Aby byla těžba pro Vidnavu co nejmenší zlo, je třeba spolupracovat a mít tak možnost alespoň částečně ovlivnit provoz kolem kaolinu, tzn. podpořit výstavbu pásového dopravníku. Nebo chceme kolony nákladních aut jezdících přes město? Necháme děti kličkovat mezi těžkými auty do školy, na oběd, na hřiště? Jak se nám bude za takového provozu žít?

Jakým způsobem nám odpůrci těžby a dopravníku zaručí, že toto nenastane?

A jsou další věci s těžbou spojené. Třeba zaměstnanost – i kdyby vzniklo "jen" 25 pracovních míst, je to předpoklad 25 zaopatřených rodin atd..

Pojďme proto vzít rozum do hrsti a zvážit všechna pro a proti.
Pojďme ovlivnit svou budoucnost ve prospěch Vidnavy.

- Vlastimil Škrob

Tohle tady opravdu chceme pro další generace?

Opravdu si myslíte, že NESOUHLAS S TĚŽBOU Vidnavu zachrání?


Rozdělení těžebního prostoru

Na obrázku můžete jasně vidět, že Stará Červená Voda má 70% těžebního prostoru na svém katastrálním území. Stará Červená Voda těžbu podporuje. Vidnava má těžebního prostoru 30%. Opravdu si myslíte, že po referendu, kde Vidnava vysloví NE těžbě, firma ukončí svoji činnost a odejde? Bohužel - firma bude těžit na katastrálním pozemku Staré Červené Vody i bez města Vidnavy. Proto by se mělo město Vidnava k těžbě přidat a nenechat si ujít benefity.

Stará Červená Voda těžbu podporuje

Reportáž: O plánovaném obnovení těžby kaolinu u Vidnavy na Jesenicku rozhodnou místní v referendu 

Nákladní auta nebo dopravník

Nákladní doprava přes město nebo pásový dopravník?

Přínosy převažující nad negativními dopady


Firma Vidnavský kaolin po 30 letech úpadku vytvoří kolem 100 pracovních míst. V ložisku jde o 20-24 pracovních míst po náběhu povoleného objemu těžby a v Šamotárně na úpravně, logistice a zpracování surovin na materiály až trojnásobek. Vidnavský kaolin při různých příležitostech sami uvádějí různý počet pracovních míst. Ano, ale to je dáno tím, že se stále jedná s investory a dalšími firmami o zpracovávání kaolinu v Šamotárně.

Po 30 letech můžeme ukončit odchod mladých lidí z města Vidnavy, kteří zde bohužel nenašli zaměstnání, prosperitu a byly tak nuceni naše město opustit a odstěhovat se do větších měst, kde založili své rodiny. Vidnava tak přicházela o další generace a její počet obyvatel se stále snižuje.

Krajina se při těžbě bude revitalizovat a cílem bude vybudování laguny, jezírek a tůní, které dají domov mnoha živočichům - např. jako je ohrožený druh Kuňka žlutobřichá, které těžba jenom prospěje. Dále se můžeme těšit na návrat masožravé rostliny Rosnatky okrouhlolisté, která se na kaolinovém břehu ve staré jámě vyskytovala. Vzhledem k tomu, že 50% těžby je na travnaté louce, tak se přínos pro přírodu zmnohonásobí.

Nově jsou pro stát platby za tunu, metr krychlový či kilogram vytěženého nerostu stanoveny pevně, nikoli procentem z tržní ceny vytěžené suroviny. Kaolin se pohybuje 30 Kč/t.

Přehledně: kolik stát dostane za vytěžené uhlí, uran, zlato i lithium

Vidnava potřebuje kupní sílu. Díky pracovním místům a lidem, kteří zde budou pracovat, vzroste kupní síla, protože lidé budou ve větší míře utrácet své peníze ve Vidnavě. To se odrazí ve zvýšených tržbách obchodů, na větším počtu zakázek u místních stavebních firem, živnostníků, rozvojem dalších služeb atd. 

Počet obyvatel neustále klesá. Nejen ve Vidnavě, ale i ve Velké Kraši a Staré Červené Vodě. Vidnava a celý region pomalu vymírá a časem se může proměnit ve vyloučené lokality, jako např. na Osoblažsku. Můžeme to všichni společně změnit příchodem investora. Těžba je šance, jak zabránit dalšímu poklesu obyvatel. Díky pracovním místům a stabilitě se můžou do Vidnavy a regionu přistěhovat noví občané. Díky nim zastavíme pokles a odliv obyvatelstva a posílíme kupní sílu.

V dokumentaci EIA je uvedeno, že prašnost v důsledku těžby bude splňovat evropské limity. V samotném posudku se například píše, že teoreticky může dojít k navýšení počtu dní s projevy respirační nemocnosti u dětí. Je třeba myslet i na to, že dokument EIA se tak chrání před napadením a soudními spory, které můžou nastat při každé malé nesmyslné stížnosti.

Odborné vyjádření Martina HanáčkaVideo: Práší nebo nepráší?

Odpůrci říkají, že dá se očekávat významné zvýšení hladiny hluku způsobené provozem (například hluk z mechanizace v těžební jámě – pásová rypadla, dozer, nákladní automobily k převozu skrývek, nakládka v areálu šamotky – kolový nakladač, cca 1 kilometr dlouhý pásový dopravník pro dopravu suroviny z lomu), a také hluku ze železniční dopravy (posunovací lokomotiva, 2 vlakové soupravy po 10 vagónech tam i zpět, tj. 4 jízdy za den). S tímhle já osobně souhlasím, ale myslím si, že tohle jsou už opravdu přehnané a za vlasy přitažené obavy. To si už lidé ve městě Vidnava můžou stěžovat na projíždějící kamióny, traktory, autobusy, osobní auta a nebo také na dělníky z města, kteří 8 hodin denně sekají ve městě trávu a dělají přitom hluk.

Snížení cen nemovitostí v našem regionu je holý nesmysl. Cena nemovitosti se určuje podle umístění, lokality a stavu nemovitosti. Ale hlavním pohonem pro růst ceny nemovitosti je poptávka . Pokud firma Vidnavský kaolin vytvoří až 100 pracovních míst a možná i více, tak poptávka po bydlení ve městě Vidnava poroste. Nikdo nechce do zaměstnání dojíždět, tak bude hledat něco ke koupi v místě. Firma Vidnavský kaolin slibuje těžbu minimálně na 20 let. Otázka zní, kde seženete v našem regionu jisté zaměstnání na 20 let? Vzhledem k tomu, že ve městě Vidnava už moc nemovitostí na prodej není, tak růst cen může být opravdu zajímavě rychlý.

Je potřeba od sebe oddělit Plán vybudování a zřízení ložiskové těžby POPD a těžbu. Je přece logické, že když někde povolí halu, tak nejdříve se ta hala musí postavit a až poté provozovat. Stejně tak je u fungující spolupráce normální, že vznikne nejenom Pracovní skupina pro obnovu železnice a vlečky, do níž je pozvána jak Vidnava, tak Velká Kraš, ale hlavně Pracovní skupina pro práci na projektu dobývání. Tam se budou řešit všechna zadání a problémy vznikající jak během instalace těžby, tak během provozu dobývání ložiska, a to na bázi pravidelných jednání. Jiná alternativa snad ani není možná. Za firmu k tomu bude určitě stanoven odpovědný pracovník. Teď jsem to já.

- Robert Gregov DBA

Co jste nevěděli při podpisu Petice?

Benefity pro město Vidnava

Robert Gregov DBA


Ekonomické benefity pro město Vidnava a oblast – kromě jasného podílu na těžbě materiálů, daných podílem státu na poplatcích z těžby, jsme závazně nabídli mimotržní nájemné za koridor pro dopravní pás obci tak, aby byla ukotvena povinnost přispívat na chod města, a to s účinností ihned po podpisu smlouvy a nikoli až po zahájení těžby /na vědomí starostovi Vidnavy dne 17.8.2023/, u smlouvy počítáme s inflační doložkou. 

Dále navrhujeme zřídit fond a v závislosti na objemu těžby přispívat na provoz města Vidnava, ale i Velké Kraše, která nemá příjem z těžby v ložisku, ale bude mít příjmy z daně z nemovitostí. Pojďme o tomto vést jednání především s Vámi, zastupitely a dojít k dohodě, která bude psaná a závazná pro obě strany před schválením změn v ÚP.

Již jsme se potkali a bavili s řadou občanů a vyslechli jejich přání, obavy a požadavky. Musíme říct, že jsme překvapeni jejich racionalitou a přístupem, tedy těch, kteří jednání a podanou ruku neodmítli.

Obyvatelé Vidnavy navrhli, v diskusích na sociálních sítích, zřídit občanskou aktivitu, která by nejen na začátku, ale hlavně v průběhu těžby monitorovala hodnoty emisí a hluku ve městě tak, aby bylo dlouhodobě dbáno všech nařízení dané EIA. Potřebná měřící zařízení zakoupíme a dlouhodobě budeme kontrolní aktivity financovat, budeme rádi, pokud se na tuto činnost najdou odpovědní jednotlivci nebo občanský spolek. 

Nemáme nejmenší zájem na překračování povolených parametrů, jednáme transparentně a fér, chceme monitoring a změřená data budeme publikovat na našem webu, mohou se na tom podílet i studenti ZŠ Vidnava a mít činnost prospěšnou městu, sobě edukaci a současně si tvořit prostředky pro jiné školní aktivity.

Závěrem: Odpracované moderní technologické řešení úpravy materiálů povede ke zvýšení tržní hodnoty výsledných produktů a zboží, práci pro místní lidi a v neposlední řadě i daňové příjmy do obecního rozpočtu. V krátkém čase vznikne ve Vidnavě lokální kancelář, nyní pro komunikaci s občany a postupně pro vedení projektu. Jsme otevřeni všem podnětům pro podporu kvality života ve Vidnavě /rybník, hasiči, paliativní péče, senioři, sport, děti/.

VIDNAVSKÝ KAOLIN s.r.o., [email protected]

Vidnavský kaolin odpovídá

Připravil jsem otázky na které odpovídá pan Robert Gregov DBA ohledně těžby kaolinu.

KDS Cargo odpovídá

O chystaném vlakovém spojení Vidnava - Nysa nám něco poví pan Petr Herbrik.

Příspěvek k prašnosti kaolinu a podzemních vod 

K problematice prašnosti a podzemních vod nám dal vyjádření pan Mgr. Martin Hanáček, Ph.D..

Těžba kaolinu Jenišov

Odborné vyjádření od pana Mgr. Martin Hanáčka, Ph.D..

Cílem těžby je laguna

Turismus
Laguna, která po těžbě vznikne, se stane fenoménem Vidnavy. Krásné přírodní koupání a léčebné účinky kaolinu budou zaručeně využívat nejen místní, ale i turisté, kteří sem přijedou. Zvýšený turistický ruch může vyvolat zvýšený zájem o turistické služby, ať už ubytování, stravování, nákupy…, což bude další bonus pro zvýšení prosperity Vidnavy.


Těžba a vliv na přírodu. Dejme šanci přírodě regenerovat.

Poškodí těžba přírodu? Za mě ano, ale jenom po dobu těžby. Potom příroda začne v lomě profitovat a těžba krajině jenom prospěje. Do města Vidnavy se může díky kaolinové laguně ročně vrátit až několik stovek turistů, na kterých můžou profitovat místní restaurace, ubytovací zařízení a další.


Video

Z Ústecka se po těžbě stává krajina jezer

Video
Lom Mokrá nedaleko Brna

Článek

Lom Mokrá nedaleko Brna - nádherný kus přírody

ČlánekKrátké video

Video

Tovačovský štěrk pro krajinu - krajina pro lidi

Video

Stále ještě není rozhodnuto!

Myslete na další generace, které mohou z aktuální situace prosperovat.

Pohled občanů


... slovo pamětnice

Narodila jsem se ve Vidnavě a i když jsem se po studiích do Vidnavy nevrátila, Vidnava zůstává stále mým domovem. Události ve Vidnavě mě zajímají a sleduji je, pokud je příležitost. Takže když jsem, tuším, v Olomouckém nebo Šumperském deníku před pár lety četla zprávu, že je zájem o obnovení těžby v kaolinovém dole, měla jsem radost a čekala obdobné projevy u veřejnosti. Především proto, že při mých návštěvách Vidnavy od 90. let převládala u místních v rozhovorech skepse, nespokojenost, až smutek."

Všechno nám tu zavřeli, práce tu není, naděje žádná", znělo ze všech stran. Jenže ohlas na tuto novou zprávu nebyl žádný. A najednou je zde dokonce referendum a odpor.

Ale ke kaolinovému dolu. Nebyla to žádná jizva v krajině, naopak atrakce. Jáma byla dosti zelená a těžená kaolínová část svahu často krásně barevná. Okolí dolu bylo místem častých nedělních procházek k dubu, často se pokračovalo i na kaolinku /výsypku nad tunelem/ na její hranu - bylo to parádní vyhlídkové místo než kaolinka zarostla. Když k nám přijela rodinná návštěva, toto byla obvyklá procházka s nevšedním zážitkem pro ně.

Jáma je obrovská, velkolepá, ale nikdy se netěžilo po jejím celém obvodu, větší část obvodu jámy byla porostlá stromky, travinami. Na dně byla na bílém kaolínu jezírka, a řídká zeleň, A především - žádný prach. Kaolín byl při těžbě mokrý a těžký. Ale ano, po bouřce nebo větších deštích tekla z dolu přes tunel rýhou vedle kolejí barevná voda a končila u silnice v potůčku tekoucím od kaple - říkali jsme mu Laclovský potok. Ale přímo v potůčku i ve Vidnavce byli stále pstruzi, v potůčku blatouchy a pomněnky. Nakonec, lidé se zcela dobrovolně a zdá se, že bez následků, koupají v kaolinové vodě ve Staré jámě. Samozřejmě, že provoz přímo v šamotárně musel být prachem velmi zatížen.

Tolik moje vzpomínky.

Každé prostředí má své výhody a své problémy - velká města i vesnice. Obce v Jeseníkách a Rychlebách vždy získávaly svou prosperitu těžbou a zpracováním nerostů. Realita, i když se nám to nemusí líbit, je taková, že stát i společnost obecně se těžko vzdá pokladů ukrytých pod zemí. Proto se mně zdají rozumné názory, že boj proti obnově těžby nejspíše neuspěje, a Vidnava by se měla soustředit na to, aby ji tato nová situace v rámci možností prospěla a nepoškodila ji.

- Marta Brejníková

... slovo občana

Někteří mě obviňují, že jsem zaplacený lobbista. Není to pravda. Jenom zde vidím velkou šanci pro naše město. Šanci, jak zlepšit naše životy, šanci, jak z našeho umírajícího města udělat opět město živé, šanci, kterou nesmíme odmítnout
Odpůrci mě považují za blázna a stále po mně chtějí nějaké podložené důkazy, sami přitom pro svá tvrzení žádné důkazy nemají. 
Jedno je jasné - katastrální mapa nás bohužel nestaví do pozice, na které bude těžba záviset. U kormidla sedí Stará Červená Voda, která je těžbě nakloněna. Městu Vidnava nezbývá nic jiného, než se k těžbě přidat. Tak pojďme se přidat a z těžby získat ty nejlepší benefity pro náš život, pro naši budoucnost a hlavně pro naše město. 

- Kamil Filgas

Kaolin jako léčivá látka?

PODĚKOVÁNÍ


Chci poděkovat:

  • panu Robertovi Gregovovi, výkonnému řediteli za Vidnavský kaolin s.r.o., za poskytnuté vyčerpávající odpovědi.
  • panu Petru Herbrikovi, manažeru přepravy firmy KDS Cargo s.r.o., za zodpovězení otázek, týkajících se možnosti propojení kolejové trati Vidnava-Nysa.
  • panu Mgr. Martinovi Hanáčkovi Ph.D., geologovi, za odborný názor na problém prašnosti a podzemní vody při těžbě kaolinu ve Vidnavě a objasnění situace v Jenišově.
  • panu Vlastimilu Škrobovi, občanu Vidnavy, za jeho pohled a názor.
  • paní Martě Brejníkové-Kašparové, vidnavské rodačce a pamětnici, za její příspěvek a podporu.
  • panu Janu Melicharovi a paní Broně Mrvové za spolupráci při tvorbě tohoto webu.

Zároveň bych chtěl vyzvat občany města Vidnavy, aby přišli 
dne 21. října 2023 k referendu,
a dali svůj SOUHLAS k těžbě, a společně jsme tak postavili naše město Vidnavu opět na nohy.